Τετάρτη 12 Μαΐου 2010

Ιστοσελίδες Δια Πετρούπολης & Α.Σ. Λαυρίου

Δύο πρωτοβουλίες στο διαδίκτυο που δεν έχουν αναφερθεί στο blog μας παρουσιάζουμε σήμερα.

www.asopdias.gr

Η επανασχεδιασμένη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ο. "Δίας" Πετρούπολης. Σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας αυτής αποτελεί το forum του site το οποίο στο μικρό διάστημα της λειτουργίας του έχει ήδη αναπτύξει αξιόλογη δυναμική με πολλά εγγεγραμμένα μέλη.

http://skakilavrio.blogspot.com/

Το blog του Σκακιστικού Τμήματος του Α.Σ. Λαυρίου το οποίο συμπληρώνει ήδη ένα έτος λειτουργίας. Με την ευκαιρία αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Λαυρίου κατέχει το ιδιότυπο ρεκόρ της νεαρότερης ομάδας που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ καθώς οι 23 από τους 26 εγγεγραμένους σκακιστές της είναι κάτω των 13 ετών!

Δεν υπάρχουν σχόλια: