Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα Εκλογών ΕΣΣΝΑ


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. , Κυριακή, 23.12.2012

Ψήφισαν εξήντα τρία (63) από τα εξήντα οκτώ (68) ενεργά, σύμφωνα με το άρθρο 7.1.3. του Καταστατικού της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., σωματεία – μέλη της Ένωσης.

Έλαβαν:

1.    «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»: 35 ψήφους (ποσοστό 56,45%) και επτά (7) έδρες,

2.   «ΝΕΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ - ΜΕΤΩΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»: 27 ψήφους(ποσοστό 43,55%) και τέσσερις (4) έδρες

(Άκυρα: 1)
Εκλέγονται στο Δ.Σ.:

Από τη «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» οι Κ.Σκαπέρδας (32ψηφους) , Χρ.Γκορίτσας (28) ,Δ. Παπαδημητρίου(21) ,Α.Τζούμπας(20) ,Θ.Φίλιος(18) ,Κ.Ζαμίτ(18) και Π.Σκλαβούνος(18) με πρώτο αναπληρωματικό (κατόπιν κληρώσεως) τον Ν.Κουκίδη (16) και δεύτερο αναπληρωματικό τον Γ.Βλάχο(16) 


Από τη «ΝΕΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ - ΜΕΤΩΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» οι Μ. Παγκαλή(21) , Ι.Σπυρακόπουλος(19) , Μ.Μουρούτη(18) , Ε.Τόλης(17) με πρώτο αναπληρωματικό τον Λ.Αγγελάκη(16) και δεύτερο αναπληρωματικό (κατόπιν κληρώσεως) τον Παναγή Σκλαβούνο(14).

Εκλέγονται στην Ελ. Ε.:

Από τη «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» οι Β. Ανδρώνης και Β.Παπαδόπουλος

Από την «ΝΕΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ - ΜΕΤΩΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ο Γ.Διαμάντης (κατόπιν κληρώσεως)


Δεν υπάρχουν σχόλια: