Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2008

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Φίλες και φίλοι!

Η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» συσπειρώνει, εντός και εκτός του ψηφοδελτίου της, πρόσωπα, τα οποία είναι γνωστά στη σκακιστική Ελλάδα για την αγάπη και την προσφορά τους στο σκάκι.

Είναι «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ», διότι δεν υπηρετεί προσωπικά, σωματειακά, τοπικά και κομματικά συμφέροντα.

Είναι «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ», διότι γεννήθηκε από την ανάγκη των φίλων του σκακιού να αναλάβουν δράση, για να συμβάλουν στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του αθλήματός μας.

Είναι «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», διότι προσφέρει στα σωματεία την ελπίδα της ουσιαστικής ανανέωσης της Διοίκησης του ελληνικού σκακιού και τη δυνατότητα να απεγκλωβιστούν από τη δυσάρεστη επιλογή της αρνητικής ψήφου ή της αποχής.

Στο δίλημμα «Μακρόπουλος ή Σερετάκης» σας καλούμε να απαντήσετε «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»!

Για να μπολιάσουμε το δέντρο του ελληνικού σκακιού με τις γνώσεις, τις ικανότητες, την εμπειρία, την εργατικότητα και την αποφασιστικότητά μας…

1. Αναζήτηση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης

Κεντρική ιδέα: Αναζητούμε με τρόπο τεκμηριωμένο και συστηματικό, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πολιτικές, επικοινωνιακές και νομικές μεθόδους, χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ΕΣΟ από το Κράτος, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιώτες.
Παρατηρήσεις: Δεν ενεργούμε για το θεαθήναι και τη δημιουργία εντυπώσεων, αλλά επιδιώκουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Αναζητούμε και αποδεχόμαστε χορηγίες από ιδιώτες, οι οποίοι επιδιώκουν τη διακριτική διαφημιστική προβολή τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΣΟ, υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητές τους είναι συμβατές με το αθλητικό και το σκακιστικό ήθος και την προστασία της παιδικής ηλικίας. Εξασφαλίζουμε τη δίκαιη σχέση μεταξύ του μεγέθους της ιδιωτικής χορηγίας και της διαφημιστικής προβολής του χορηγού.
2. Μέριμνα για τα σωματεία,
τα οποία αντιμετωπίζουν γεωγραφικές και ανθρωπογεωγραφικές δυσκολίες

Κεντρική ιδέα: Τοποθετούμε περιφερειακούς προπονητές και προσφέρουμε σκακιστική τεχνογνωσία σε κάθε Ένωση και Τοπική Επιτροπή και υποστηρίζουμε τις τοπικές διοργανώσεις. Ενισχύουμε την αγωνιστική δραστηριότητα των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (π.χ. με την αύξηση των οδοιπορικών ανά χλμ. ή τη χορήγηση οδοιπορικών για περισσότερες διοργανώσεις).
Παρατηρήσεις: Αντιλαμβανόμαστε την αποστολή της ΕΣΟ ως τη διάδοση και την καλλιέργεια του σκακιού από άκρου εις άκρον της Ελλάδας. Μεριμνούμε κατά προτεραιότητα για τα σωματεία, τα οποία αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες να λειτουργούν και να αναπτύσσονται λόγω της γεωγραφίας και της σύνθεσης του πληθυσμού του τόπου τους. Επιβραβεύουμε τη διάθεση και την προσπάθεια για σκακιστική δραστηριότητα, χωρίς να ξεχωρίζουμε τα σωματεία σε ημέτερα και μη.

3. Παροχή δωρεάν επιμόρφωσης σε δασκάλους και προπονητές σκακιού και παράγοντες

Κεντρική ιδέα: Αναγνωρίζουμε ότι ο σκακιστικός κόσμος διψά για γνώση, η οποία θα τον διευκολύνει στο έργο του και θα του επιτρέψει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του.
Παρατηρήσεις: Είναι καθήκον μας να μάθουμε όλους τους ανθρώπους να ψαρεύουν μόνοι τους αντί να μοιράζουμε ψάρια σε ορισμένους από αυτούς, προσφέροντάς τους δωρεάν τη δυνατότητα συμμετοχής σε σεμινάρια με αντικείμενα όπως η χρήση σκακιστικού λογισμικού, η διοργάνωση σκακιστικών αγώνων, οι νομικές υποχρεώσεις των σωματείων κ.λπ.. Διοργανώνουμε σε κάθε Ένωση και Τοπική Επιτροπή σεμινάρια κατάρτισης δασκάλων του σκακιού, τα οποία απευθύνονται σε όλους, όσοι διαθέτουν βασική σκακιστική παιδεία και θέλουν να βοηθήσουν την καθημερινή λειτουργία των σωματείων τους, αλλά δε διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις.

4. Συνεννόηση Ε.Σ.Ο. – Ενώσεων/ Τοπικών Επιτροπών
για το αγωνιστικό πρόγραμμα και συναφή θέματα

Κεντρική ιδέα: Η ΕΣΟ σέβεται τις ιδιαιτερότητες των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών και αποφασίζει επί του αγωνιστικού προγράμματός της και συναφών θεμάτων λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις τους.
Παρατηρήσεις: Σεβόμαστε τους ανθρώπους, οι οποίοι εκφράζουν τις τοπικές σκακιστικές κοινωνίες και τους ενθαρρύνουμε να εκφράζουν τις θέσεις τους, τις οποίες συνθέτουμε λειτουργικά, ώστε η αγωνιστική δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα να διευκολύνεται και να συντονίζεται. Αποφεύγουμε την επικάλυψη διοργανώσεων πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας.

5. Προσπάθεια εισαγωγής του σκακιού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατοχύρωσης του επαγγέλματος του προπονητή σκακιού

Κεντρική ιδέα: Εξαντλούμε, δουλεύοντας συστηματικά και αποφασιστικά, όλες τις πολιτικές και νομικές μεθόδους. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Σχολικό Σκάκι αποτελεί το αποτελεσματικότερο εργαλείο διάδοσης του σκακιού και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος του Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χορηγών και των Μ.Μ.Ε. στο σκάκι και ότι οι προπονητές, ως πρωταγωνιστές της διάδοσης και της καλλιέργειας του σκακιού σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να θωρακιστούν θεσμικά.
Παρατηρήσεις: Σχολικό Σκάκι δε σημαίνει μόνο Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα! Καταγράφουμε με επιστημονικό τρόπο, συλλέγοντας και συστηματοποιώντας όλα τα σχετικά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με το Σχολικό Σκάκι σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργούμε φάκελο με αποδεικτικό της παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής αξίας του σκακιού υλικό. Αναθέτουμε σε ομάδα καταξιωμένων προπονητών, συγγραφέων και εκπαιδευτικών τη συγγραφή επίσημου εγχειριδίου για τη διδασκαλία του σκακιού στα σχολεία, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους θεμελιώδεις κανόνες της παιδαγωγικής και της παιδικής και αθλητικής ψυχολογίας, το οποίο διανέμουμε δωρεάν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
Βοηθούμε τους προπονητές σκακιού να αποκτήσουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία θα τους εξασφαλίζουν εργασιακή ασφάλεια, καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές και κοινωνική αναγνώριση. Ιδρύουμε Σχολή Προπονητών Σκακιού.

6. Συμπίεση του κόστους συμμετοχής στα Πανελλήνια Νεανικά και Σχολικά Πρωταθλήματα

Κεντρική ιδέα: Θεωρούμε το λογικό κέρδος του διοργανωτή, ο οποίος απαγορεύεται να συμμετέχει στα Όργανα Διοίκησης της ΕΣΟ, ως απαραίτητο κίνητρο για την παροχή στους/ στις συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες και τους συνοδούς τους υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, θεσπίζουμε και εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα απολύτως διαφανείς και αυστηρές διαδικασίες ανάθεσης και ασκούμε εποπτεία και έλεγχο. Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα συμμετοχής στις παραπάνω διοργανώσεις πρέπει να αποκτάται με αγωνιστικά κριτήρια.
Παρατηρήσεις: Καθιστούμε τη συμμετοχή στους σημαντικότερους νεανικούς σκακιστικούς αγώνες προσιτή και στους/ στις οικονομικά ασθενέστερους/ ασθενέστερες, πλην όμως καλούς/ καλές ανήλικους/ ανήλικες σκακιστές/ σκακίστριες. Εξασφαλίζουμε καλές συνθήκες, διαμονής και αγωνιστικές, σε όλους, αθλητές και γονείς με το μικρότερο κόστος.
Αξιοποιούμε τις μαζικές διοργανώσεις πανελλαδικής εμβέλειας για την προβολή του σκακιού.

7. Καθιέρωση του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής

Κεντρική ιδέα: Πρεσβεύουμε ότι η πολυφωνία στη διοίκηση της ΕΣΟ ευνοεί τη διατύπωση, τη σύνθεση και την υλοποίηση γόνιμων ιδεών και αποκλείει την καθεστωτική νοοτροπία και την ευνοιοκρατία.
Παρατηρήσεις: Επιθυμούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΟ να εκφράζει όλες τις απόψεις και η εκπροσώπηση σε αυτό να εξαρτάται μόνο από την απήχηση των ιδεών και την αναγνώριση των προσωπικοτήτων σε όλη τη σκακιστική Ελλάδα και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες και αμφίβολης νομιμότητας και ηθικής διαδικασίες.

8. Διαφανής λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΟ

Κεντρική ιδέα: Απαιτούμε την ακριβή και απαρέγκλιτη εφαρμογή του Νόμου, του Καταστατικού της ΕΣΟ και της Δεοντολογίας, σταθερή ημέρα και ώρα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωτικά γραπτή, τεκμηριωμένη και γνωστή εγκαίρως σε όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τον εντεταλμένο εισηγητή, καθώς και την ακριβή τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρατηρήσεις: Δε διαπραγματευόμαστε ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο πρέπει να αποφασίζουν υπεύθυνα και τα σωματεία να γνωρίζουν όλες ανεξαιρέτως τις παραμέτρους της διαδικασίας λήψης των αποφάσεών τους.

9. Εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία των Επιτροπών της ΕΣΟ

Κεντρική ιδέα: Πιστεύουμε ότι οι Επιτροπές της ΕΣΟ έχουν ταυτόχρονα πολιτικό και τεχνοκρατικό χαρακτήρα, πρέπει να στελεχώνονται από άξια πρόσωπα, να λειτουργούν κανονικά και οι εισηγήσεις τους, γραπτές και αιτιολογημένες, να έχουν βαρύνουσα σημασία για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρατηρήσεις: Θεωρούμε τις Επιτροπές της ΕΣΟ εργαλεία για την ενεργοποίηση ικανών και έμπειρων ανθρώπων στα σκακιστικά κοινά και την παραγωγή αποτελεσματικής πολιτικής.

10. ΚΕΔ

Κεντρική ιδέα: Αναγνωρίζουμε τη σημασία του ρόλου της ΚΕΔ και τη συνδράμουμε στο έργο της, εγγυώμενοι την πλήρη ανεξαρτησία της.
Παρατηρήσεις: Εξασφαλίζουμε στην ΚΕΔ τους απαραίτητους πόρους, ώστε να συνεχίσει και να πυκνώσει τη διοργάνωση παραγωγικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων διαιτησίας σε όλη την Ελλάδα και να εκδώσει Εγχειρίδιο Διαιτησίας Σκακιού, το οποίο θα διανέμεται δωρεάν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Πιστεύουμε ότι η ΚΕΔ έχει μέχρι σήμερα προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες στο ελληνικό σκάκι και οφείλουμε να αντλήσουμε διδάγματα από τα πεπραγμένα της.

11. ΕΛΟ

Κεντρική ιδέα: Δρομολογούμε την επανεξέταση του συστήματος ΕΛΟ.
Παρατηρήσεις: Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αδικαιολόγητα δύσκολο για τους/ τις νέους σκακιστές/ σκακίστριες να αποκτήσουν ΕΛΟ, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται.

12. Βελτίωση της ιστοσελίδας της ΕΣΟ

Κεντρική ιδέα: Έχουμε την πεποίθηση ότι η ιστοσελίδα αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας της ΕΣΟ τόσο με τα σωματεία, όσο και με τρίτους και ότι πυλώνες του σχεδιασμού και της λειτουργίας της πρέπει να είναι η διαδραστικότητα και η προβολή των δραστηριοτήτων της ΕΣΟ, των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών και των σωματείων.
Παρατηρήσεις: Δρομολογούμε τον επανασχεδιασμό και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της ΕΣΟ και τη σύνδεσή της με το server των ΕΛΟ, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα τα αποτελέσματα των τουρνουά, τα οποία καταχωρούνται, και να υπάρχει άμεση ενημέρωση και δυνατότητα διόρθωσης τυχόν λαθών.

13. Περιστολή των μη παραγωγικών δαπανών

Κεντρική ιδέα: Είναι για μας αδιανόητο, όταν η οικονομική κρίση γονατίζει την Ελλάδα και η επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς την ΕΣΟ, όχι μόνο δεν επαρκεί, για να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες του σκακιστικού κόσμου, αλλά κινδυνεύει να μειωθεί, να πραγματοποιούνται μη παραγωγικές δαπάνες (π.χ. έξοδα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΟ - συνοδών αποστολών στο εξωτερικό).
Παρατηρήσεις: Θέλουμε κάθε διαθέσιμο ευρώ να εξοικονομείται και να επενδύεται για το σκάκι σε όλη την Ελλάδα. Καταγγέλλουμε όλους, όσοι εκμεταλλεύονται τη θεσμική τους ιδιότητα, για να αποκομίσουν προσωπικά και σωματειακά οφέλη.

Το ψηφοδέλτιο της "Ανεξάρτητης Σκακιστικής Προοπτικής" για τις εκλογές της ΕΣΟ:

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
8. ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11. ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
12. ΚΟΡΡΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΚΑΦΦΕΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
15. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΗΣΙΟΝΗ
16. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
18. ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1. ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ), ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
ΣΚΑΦΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (δικηγόρος, ΤΑΚΤΙΚΟ), ΖΕΥΓΙΤΗ (ΔΟΥΝΗ) ΕΥΓΕΝΙΑ (ΑΝΑΠΛΡΩΜΑΤΙΚΟ)


Η διακήρυξη της Αττικής Σκακιστικής Πρωτοβουλίας σε αρχείο pdf / σε htm

Οι θέσεις της Νέας Σκακιστικής Κίνησης

Οι θέσεις της Νέας Σκακιστικής ΠρωτοβουλίαςΔεν υπάρχουν σχόλια: