Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΣΣΝΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Στην τακτική γενική συνέλευση της 29/3/2009 που διεξήχθη στα γραφεία της Ε.Σ.Ο. και μετά την έγκριση του αγωνιστικού,διοικητικού και οικονομικού απολογισμού , η Σκακιστική Άνοιξη κατά τη συζήτηση του αγωνιστικού προγραμματισμού υπέβαλε στο σώμα την κάτωθι πρόταση, η οποία επιδοκιμάστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των παρόντων εκπροσώπων (17υπέρ 2κατά , μειοψήφησαν οι κκ Σπυρακόπουλος(ΣΟ Αιγάλεω) και Κεφάλας(ΣΟ Κορυδαλλού) , οι οποίοι με ψήφισμά τους κάλεσαν τη διοίκηση της ΕΣΣΝΑ:

-να προσαρμόσει το αγωνιστικό της πρόγραμμα στο πνεύμα της πρότασης.
-να συγκροτήσει διευρυμένη τεχνική επιτροπή επί των αγωνιστικών προτάσεων και
-να συγκαλέσει ως τον Σεπτέμβριο του 2009 Γενική Συνέλευση με μόνο θέμα τον αγωνιστικό προγραμματισμό.ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. Αναδιάρθρωση Περιφερειών Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Ο παρών διαχωρισμός της σκακιστικής Αττικής σε πέντε (5) περιφέρειες έχει γίνει με αποκλειστικά και μόνο εμπειρικά κριτήρια και στερείται συμβατότητας με τις διοικητικές και πολιτικές δομές του Νομού Αττικής. Ως εκ τούτου έχουν καταστεί εξαιρετικά δυσχερείς η αναζήτηση και η εξασφάλιση της συνδρομής του Κράτους και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για τη διάδοση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του σκακιού στην Αττική.

Προτείνουμε την αναδιάρθρωση των περιφερειών κατ' αντιστοιχία με τις υφιστάμενες στο Νομό Αττικής Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ήτοι τη Νομαρχία Αθηνών, τη Νομαρχία Πειραιώς, τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και τη Νομαρχία Δυτικής Αττικής.

Πλεονεκτήματα:
-Ευκολότερη πρόσβαση στα κέντρα και τους μηχανισμούς λήψεως αποφάσεων και σαφής ταύτιση της σκακιστικής δραστηριότητας και των υποκειμένων της με τις τοπικές κοινωνίες.
-Αξιοποίηση της προσδοκίας πολιτικού οφέλους των αυτοδιοικητικών παραγόντων για την υποστήριξη της τοπικής σκακιστικής δραστηριότητας, αγωνιστικής και αναπτυξιακής.
-De facto και de iure θεμελίωση εκ μέρους των κατά νομαρχία υποκειμένων της σκακιστικής δραστηριότητας δικαιώματος απόλαυσης μέρους των κονδυλίων των νομαρχιών για την καλλιέργεια του αθλητισμού.
-Θεσμική πρόσβαση στις εκπαιδευτικές περιφέρειες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και υπερκερασμός γραφειοκρατικών, στην ουσία τους, εμποδίων.

2. Σχολικά Πρωταθλήματα Αττικής

Με δεδομένη την αυξητική τάση των συμμετοχών στα Σχολικά Πρωταθλήματα Αττικής προτείνουμε τη διεξαγωγή τεσσάρων (4) Νομαρχιακών, πλέον, Σχολικών Πρωταθλημάτων, ατομικών και ομαδικών και Τελικής Φάσης. Είναι βέβαιο ότι οι διακριθέντες στα Νομαρχιακά Σχολικά Πρωταθλήματα θα απολαμβάνουν μεγαλύτερης αναγνώρισης και επιβράβευσης σε τοπικό επίπεδο. Εκτιμούμε ότι η αιγίδα των κατά τόπους νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων θα εξασφαλίζει περισσότερους πόρους και, κατά συνέπεια, αρτιότερες διοργανώσεις και καλύτερες υπηρεσίες προς τους συμμετέχοντες/ τις συμμετέχουσες και τους γονείς τους. Εν τέλει, το εντονότερο θεσμικό ενδιαφέρον, η καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή και η ευκολότερη προσβασιμότητα, που εξασφαλίζουν διοργανώσεις νομαρχιακού επιπέδου, θα οδηγήσουν σε κατακόρυφη άνοδο των συμμετοχών.

3. Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής

Η μαζικότητα της διοργάνωσης έχει πλέον οδηγήσει σε σημαντικές οργανωτικές και αγωνιστικές δυσκολίες. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι, κατ' αντικειμενική κρίση, ελάχιστα σωματεία της Αττικής θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις οργανωτικές απαιτήσεις μιας τόσο μεγάλης από πλευράς όγκου και σημασίας διοργάνωσης, προτείνουμε:

-Διοργάνωση τεσσάρων (4) μικτών (αγόρια και κορίτσια) Νομαρχιακών Ατομικών Νεανικών Πρωταθλημάτων με τον ελάχιστο χρόνο σκέψης για αξιολογήσιμη παρτίδα (45 λεπτά για όλη την παρτίδα και 30 δευτερόλεπτα προστιθέμενου χρόνου ανά κίνηση για τον κάθε παίκτη). Ο διαχωρισμός σε ηλικιακές κατηγορίες παραμένει ως έχει. Τα παραπάνω πρωταθλήματα θα διεξάγονται με ελβετικό σύστημα επτά (7) γύρων σε τέσσερις (4) ημέρες κατά τις σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων.
-Τελική Φάση, στην οποία θα συμμετέχουν μόνον οι προκριθέντες/ προκριθείσες από τα Νομαρχιακά Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα. Θα προκρίνεται το 20% των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών σε κάθε κατηγορία κάθε Νομαρχιακού Πρωταθλήματος, που θα έχουν παίξει τουλάχιστον τέσσερις (4) παρτίδες. Επίσης, θα προκρίνονται οι τρεις (3) πρώτοι κάθε κατηγορίας από την τελική φάση του προηγούμενου έτους. Η Τελική Φάση θα διεξάγεται κατά τα ισχύοντα τη δεύτερη εβδομάδα των σχολικών διακοπών του Πάσχα.

Πλεονεκτήματα:
-Διευκόλυνση για τους γονείς των περισσότερων αθλητών/ αθλητριών, διότι οι αγώνες της Προκριματικής Φάσης θα διεξάγονται πλέον πιο κοντά, σε λιγότερες ημέρες και με καλύτερες συνθήκες. Ως εκ τούτου, προβλέπουμε σημαντική αύξηση των συμμετοχών.
-Η Τελική Φάση θα έχει πλέον υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο και οι τελικές κατατάξεις θα έχουν μεγαλύτερο βαθμό αντικειμενικότητας.
-Ισχύουν και εδώ τα διοργανωτικά πλεονεκτήματα που ισχύουν και για τα Νομαρχιακά Σχολικά Πρωταθλήματα.

4. Αναδιάρθρωση Τοπικών Κατηγοριών Αττικής

Προτείνουμε τη δημιουργία Ενιαίας Τοπικής Κατηγορίας (με κατάργηση της σημερινής Β' Τοπικής) σε δύο ομίλους, Α' και Β', με ελβετικό σύστημα. Στον όμιλο Α' οι ομάδες θα διατηρούν τη σύνθεση της σημερινής Α' Τοπικής Κατηγορίας, ενώ στον όμιλο Β΄ θα αγωνίζονται σε οκτώ (8) γενικές σκακιέρες. Τα σωματεία θα είναι ελεύθερα να επιλέξουν τη συμμετοχή τους σε οποιονδήποτε από τους δύο ομίλους, ανάλογα με το έμψυχο δυναμικό τους και τον αγωνιστικό προσανατολισμό και προγραμματισμό τους.
Το ισχύον αγωνιστικό σύστημα προβλέπει τον προβιβασμό στη Γ' Εθνική Κατηγορία τεσσάρων (4) ομάδων από τη σημερινή Α' Τοπική Κατηγορία. Στο προτεινόμενο σύστημα οι πρώτες δύο (2) ομάδες του Α' Ομίλου θα προβιβάζονται αυτόματα στη Γ' Εθνική, ενώ η τρίτη (3η) και η τέταρτη (4η) ομάδα θα διεκδικούν τον προβιβασμό τους σε αγώνες μπαράζ με τις δύο (2) πρώτες ομάδες του Β' Ομίλου. Οι αγώνες μπαράζ θα διεξάγονται με τη σύνθεση του Α' Ομίλου. Είναι ξεκάθαρο ότι δε θα υπάρχει σχέση προβιβασμού - υποβιβασμού μεταξύ των δύο ομίλων.

Πλεονεκτήματα:
-Οι ομάδες των υφιστάμενων τοπικών κατηγοριών, οι οποίες στελεχώνονται κατά κύριο λόγο από ερασιτέχνες, θα μπορούν να διαχειρίζονται ευκολότερα και αποδοτικότερα το έμψυχο δυναμικό τους, ορίζοντας σωστότερα τους αγωνιστικούς τους στόχους.
-Νεοσύστατες ομάδες με επαρκή δυναμικότητα μπορούν να γλιτώσουν πολύτιμο χρόνο στην αγωνιστική τους εξέλιξη.
-Η ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των σωματείων, που αγωνίζονται στον Α' Όμιλο (σε σχέση με τη σημερινή Α' Τοπική), υποβοηθά την περαιτέρω ανάπτυξη του νεανικού και γυναικείου σκακιού.
-Ομάδες των Εθνικών Κατηγοριών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (στελέχωσης, οργανωτικά ή οικονομικά), θα μπορούν να αγωνίζονται κατά την κρίση τους στην Τοπική Κατηγορία, χωρίς να διαταράσσουν την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων ή να εξαναγκάζονται να απέχουν από τα διασυλλογικά πρωταθλήματα (πχ. Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής).

5. Ομαδικό Πρωτάθλημα Ράπιντ Αττικής

Οι αγώνες γρήγορου σκακιού (ράπιντ) είναι πολύ ελκυστικοί και προσφέρονται για την ανάπτυξη αγωνιστικής δραστηριότητας σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, ειδικά σε αθλητές με φόρτο σχολικών, επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μορφή αγώνων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της αγωνιστικής δραστηριότητας. Υπενθυμίζουμε ότι η Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE) εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αξιολόγησης παρτίδων ράπιντ στους πίνακες διεθνών Έλο, κάτι που είναι πιθανό να υιοθετήσει και η Ε.Σ.Ο..

Προτείνουμε:
-Ομαδικό Πρωτάθλημα Ράπιντ Αττικής, με τετραμελείς ομάδες και χρόνο σκέψης 20 λεπτά για όλη την παρτίδα και 10 δευτερόλεπτα προστιθέμενο χρόνο ανά κίνηση, σε Προκριματική και Τελική φάση.
-Προκριματική φάση με τρεις έως πέντε (3 - 5) αγωνιστικές, σε έδρες σωματείων με συγκέντρωση τεσσάρων έως οκτώ ομάδων στον ίδιο χώρο και διεξαγωγή τριών (3) γύρων. Η φάση αυτή θα διεξάγεται στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου.
-Τελική Φάση κατά τα ισχύοντα με συγκεκριμένο αριθμό προκριμένων ομάδων.

6. Κύπελλο «Σπύρος Μπίκος»

Ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχουσών ομάδων έχει τις εξής παρενέργειες:
-Έλλειψη αγωνιστικού κινήτρου για τις περισσότερες ομάδες.
-Μεγάλη ανομοιογένεια δυναμικότητας μεταξύ των συνθέσεων των ομάδων.
Ως εκ τούτων, αποθαρρύνεται η συμμετοχή των κατά τεκμήριο ισχυρότερων παικτών, η οποία περιορίζεται σημαντικά και από τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Προτείνουμε τον εμπλουτισμό της διοργάνωσης με μία (1) ακόμη κατηγορία. Οι ομάδες αυτής της κατηγορίας θα είναι εξαμελείς (6μελείς) και όλοι οι παίκτες θα πρέπει να έχουν διεθνές ή ελληνικό Έλο τουλάχιστον 1800 (1600 για τους αθλητές κάτω των 18 ετών και τις αθλήτριες). Είναι αυτονόητο ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία δε θα ισχύουν ανώτατοι περιορισμοί σχετικοί με τη δυναμικότητα ή τον τίτλο των παικτών. Για τις άλλες δύο (2) κατηγορίες θα εφαρμόζονται τα ισχύοντα.
Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, αγωνιστικές ευκαιρίες σε ανερχόμενους νεαρούς σκακιστές. Κατά συνέπεια, πιστεύουμε ότι η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. θα πρέπει να τροποποιήσει το αγωνιστικό πρόγραμμά της, ώστε το Κύπελλο «Σπύρος Μπίκος» να μη συμπέσει με τα Ομαδικά Πρωταθλήματα κάτω των 12 και 16 ετών.

7. Ομαδικά Πρωταθλήματα Αττικής κάτω των 16 και 12 ετών

Προτείνουμε πιλοτικά τη διαμόρφωση της σύνθεσης των ομάδων στις διοργανώσεις αυτές αποκλειστικά με βάση το Έλο. Η υποχρέωση συμμετοχής κοριτσιών στη σύνθεση διατηρείται, όμως καταργούνται οι ειδικές σκακιέρες νεανίδων. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε την ευκαιρία στις νεάνιδες να αντιμετωπίζουν όσο το δυνατόν ισχυρότερους αντιπάλους και όχι να αγωνίζονται αποκλειστικά μεταξύ τους, αναστέλλοντας ουσιαστικά τη σκακιστική τους πρόοδο. Αξίζει να διερευνηθεί η εφαρμογή του μέτρου αυτού σε όλα τα ομαδικά πρωταθλήματα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., όχι μόνο για τα κορίτσια, αλλά για όλες τις ειδικές σκακιέρες.ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας ο Έφορος Αγώνων

Κ. Σκαπέρδας Χρ. Γκορίτσας Σ. Λογοθέτης

3 σχόλια:

Skakistiki Anixi είπε...

Θα θέλαμε τη γνώμη όλων των σκακιστών και των σωματείων ωστε να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διαλόγου με τις παρατηρήσεις τις ιδέες και τις δικές σας προτάσεις για την περαιτερω βελτίωση του αγωνιστικού προγράμματος της ΕΣΣΝΑ.

Αυτό μπορείτε να κάνετε τόσο στα σχόλια του blog όσο και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση anoixichess@gmail.com

Χρήστος Γκορίτσας είπε...

Η πρόταση της «Σκακιστικής Άνοιξης» προς τη Γ.Σ. των σωματείων – μελών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., η οποία συνεδρίασε χθες Κυριακή, 29.03.2009, περιλαμβάνει βελτιώσεις του αγωνιστικού προγράμματος του τρέχοντος έτους, όπως αυτές που αναφέρονται στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Ράπιντ Αττικής, το Ομαδικό Κύπελλο Αττικής "Σπύρος Μπίκος" και τα Ομαδικά Πρωταθλήματα Αττικής κάτω των 16 και 12 ετών, οι οποίες ψηφίστηκαν ως άμεσα εφαρμοστέες, και επιμέρους προτάσεις, οι οποίες επικροτήθηκαν από το Σώμα και παραπέμφθηκαν ως βασικές κατευθύνσεις προς περαιτέρω συζήτηση, επεξεργασία και εξειδίκευση από διευρυμένη Τεχνική Επιτροπή και ψήφιση από Ειδική Γ.Σ., η οποία θα λάβει χώρα το βραδύτερο μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2009.
Κατά τη γνώμη μου, το πολιτικό μήνυμα της χθεσινής Γ.Σ. είναι σαφές και πολύ ενθαρρυντικό: Ναι, μπορούμε όλοι μαζί! Μπορούμε να ακούμε με σεβασμό και προσοχή ο ένας τον άλλο, να αναζητούμε και να εξευρίσκουμε συναινέσεις και να συνεργαζόμαστε για ακόμη περισσότερο και καλύτερο σκάκι στην Αττική.

Skakistiki Anixi είπε...

Συζήτηση μέσω του διαδικτύου για το θέμα έχει ανοίξει και στα φιλικά blog

www.greekchesspolitics.wordpress.com και

skakistiko.blogspot.com στα οποία επίσης σας προτρέπουμε να συμμετέχετε