Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΙΑΤΗΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ!

Με την ευκαιρία της πρότασης της Σκακιστικής Άνοιξης για το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΣΣΝΑ θα θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία στους σκακιστές και τους εκπροσώπους των σωματείων να τοποθετηθούν με τις παρατηρήσεις στα σχόλια αλλά και την ψήφο τους στη σχετική ψηφοφορία επί των διαφορετικών προτάσεων που υπάρχουν για το κάθε θέμα που παρουσιάζουμε.

Ξεκινάμε φέρνοντας στο προσκήνιο το θέμα της αναδιάρθρωσης των Τοπικών κατηγοριών της ΕΣΣΝΑ. Στην πρόταση ορισμένων παραγόντων και σωματείων για υποχρεωτική εισαγωγή μίας ή δύο αναπτυξιακών σκακιέρων και στην τελευταία κατηγορία (Β' Τοπική) η Σκακιστική Άνοιξη αντέταξε την παρακάτω πρόταση:

" Αναδιάρθρωση Τοπικών Κατηγοριών Αττικής Προτείνουμε τη δημιουργία Ενιαίας Τοπικής Κατηγορίας (με κατάργηση της σημερινής Β' Τοπικής) σε δύο ομίλους, Α' και Β', με ελβετικό σύστημα. Στον όμιλο Α' οι ομάδες θα διατηρούν τη σύνθεση της σημερινής Α' Τοπικής Κατηγορίας, ενώ στον όμιλο Β΄ θα αγωνίζονται σε οκτώ (8) γενικές σκακιέρες. Τα σωματεία θα είναι ελεύθερα να επιλέξουν τη συμμετοχή τους σε οποιονδήποτε από τους δύο ομίλους, ανάλογα με το έμψυχο δυναμικό τους και τον αγωνιστικό προσανατολισμό και προγραμματισμό τους. Το ισχύον αγωνιστικό σύστημα προβλέπει τον προβιβασμό στη Γ' Εθνική Κατηγορία τεσσάρων (4) ομάδων από τη σημερινή Α' Τοπική Κατηγορία. Στο προτεινόμενο σύστημα οι πρώτες δύο (2) ομάδες του Α' Ομίλου θα προβιβάζονται αυτόματα στη Γ' Εθνική, ενώ η τρίτη (3η) και η τέταρτη (4η) ομάδα θα διεκδικούν τον προβιβασμό τους σε αγώνες μπαράζ με τις δύο (2) πρώτες ομάδες του Β' Ομίλου. Οι αγώνες μπαράζ θα διεξάγονται με τη σύνθεση του Α' Ομίλου. Είναι ξεκάθαρο ότι δε θα υπάρχει σχέση προβιβασμού - υποβιβασμού μεταξύ των δύο ομίλων.

Πλεονεκτήματα:

-Οι ομάδες των υφιστάμενων τοπικών κατηγοριών, οι οποίες στελεχώνονται κατά κύριο λόγο από ερασιτέχνες, θα μπορούν να διαχειρίζονται ευκολότερα και αποδοτικότερα το έμψυχο δυναμικό τους, ορίζοντας σωστότερα τους αγωνιστικούς τους στόχους.

-Νεοσύστατες ομάδες με επαρκή δυναμικότητα μπορούν να γλιτώσουν πολύτιμο χρόνο στην αγωνιστική τους εξέλιξη.

-Η ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των σωματείων, που αγωνίζονται στον Α' Όμιλο (σε σχέση με τη σημερινή Α' Τοπική), υποβοηθά την περαιτέρω ανάπτυξη του νεανικού και γυναικείου σκακιού.

-Ομάδες των Εθνικών Κατηγοριών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (στελέχωσης, οργανωτικά ή οικονομικά), θα μπορούν να αγωνίζονται κατά την κρίση τους στην Τοπική Κατηγορία, χωρίς να διαταράσσουν την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων ή να εξαναγκάζονται να απέχουν από τα διασυλλογικά πρωταθλήματα (πχ. Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής).
"

Στην ψηφοφορία πάνω αριστερά θα μπορείτε να επιλέξετε το σύστημα που θεωρείτε καλύτερο ενώ μπορείτε να αιτιολογήσετε την ψήφο σας υποβάλλοντάς τα επιχειρήματά σας στα σχόλια της ανάρτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: