Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Σχολικά Πρωταθλήματα Ανατολικής ΑττικήςΑτομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

Σταμάτα, Κυριακή 14 Μαρτίου, ώρα 10.00

Χώρος αγώνων:
Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου, Λεωφόρος Δροσιάς-Σταμάτας 25Α, Σταμάτα.

Δικαίωμα συμμετοχής
Έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Διοργανωτές: Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου, Σκακιστική Άνοιξη, Ε.Σ.Σ.Ν.Α..

Οργανωτική Επιτροπή: Ν. Μαυρόματος (Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου), Θ. Ανδρομέδας (Α.Σ. «Πρόοδος» Νέου Βουτζά Ραφήνας), Β. Ανδρώνης (Σ.Α.Σ. Κορωπίου), Γ. Γκέρτσος (Ε.Ο.Σ. Αχαρνών), Χρ. Λώλος (Ε.Σ. Νέας Μάκρης), Δ. Σιαμίδης (Α.Σ. Λαυρίου), Χρ. Γκορίτσας (Σκακιστική Άνοιξη), Ιωάν. Παντελίδης (Σκακιστική Άνοιξη).

Πρόγραμμα Αγώνων:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 Μαρτίου 2010.
Ώρα προσέλευσης και δηλώσεις συμμετοχής από 09.00 μέχρι 10.00.

Όσοι προσέλθουν μετά τις 10.00 θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.


Προκρίσεις στην Τελική Φάση:
Προκρίνονται στην τελική φάση του Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Αττικής 2010 οι τρεις (3) πρώτοι της γενικής κατάταξης και το πρώτο (1ο) κορίτσι κάθε τάξης, μετά την άρση των ισοβαθμιών.
Επισημαίνεται ότι, αν κάποιος μαθητής, που έχει δικαίωμα απευθείας πρόκρισης, αγωνιστεί στην Προκριματική Φάση των αγώνων και αποκλειστεί, χάνει το δικαίωμα πρόκρισης.

Διευθυντής αγώνων: Κ. Σκαπέρδας (Σκακιστική Άνοιξη).

Επικεφαλής Διαιτητής:  Λογοθέτης Σωτήρης (Σκακιστική Άνοιξη), Διεθνής Διαιτητής.

 

Σύστημα Αγώνων:
Οι μαθητές θα αγωνιστούν σε έναν (1) όμιλο για κάθε τάξη με Ελβετικό Σύστημα πέντε (5) γύρων.

Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής έντεκα (11) κατηγορίες:
1.      Μαθητές - Μαθήτριες Νηπιαγωγείου
2.      Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης Δημοτικού Σχολείου,
3.      Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης Δημοτικού Σχολείου,
4.      Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης Δημοτικού Σχολείου,
5.      Μαθητές - Μαθήτριες Δ' Τάξης Δημοτικού Σχολείου,
6.      Μαθητές - Μαθήτριες Ε' Τάξης Δημοτικού Σχολείου,
7.      Μαθητές - Μαθήτριες ΣΤ' Τάξης Δημοτικού Σχολείου,
8.      Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης Γυμνασίου,
9.      Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης Γυμνασίου,
10.  Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης Γυμνασίου,
11.  Μαθητές - Μαθήτριες Λυκείου.

Αρχική Κατάταξη:
Η αρχική κατάταξη θα γίνει κατά αλφαβητική σειρά στις κατηγορίες του Νηπιαγωγείου και των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, ενώ στις κατηγορίες των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου βάσει α) των εθνικών βαθμών αξιολόγησης (ΕΛΟ) της 01.01.2010 και β) αλφαβητικής σειράς.

Κανονισμοί Αγώνων:

Θα ισχύσουν οι Κανονισµοί της Ε.Σ.Ο. και της FIDE. 

Χρόνος Σκέψης:
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα.
Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους, θα καταβληθεί προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον για τους ομίλους των μεγαλύτερων τάξεων. Στους λοιπούς ομίλους, για τους οποίους δε θα επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα, θα χρησιμοποιούνται µόνο σε περιπτώσεις που κάποιες παρτίδες δε θα έχουν τελειώσει μετά από είκοσι (20) λεπτά από την έναρξη του συγκεκριμένου γύρου. Στις περιπτώσεις αυτές θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο µε χρόνο σκέψης πέντε (5) λεπτά για κάθε παίκτη.
 
Κριτήρια Άρσης Ισοβαθμίας:
Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια, κατά σειρά:
1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους),
2. Κριτήριο Μπούχολτς (άθροισμα βαθμών αντιπάλων),
3. Κριτήριο Μπούχολτς median,
4. Κριτήριο Μπούχολτς cut 2.

Βραβεύσεις – Έπαθλα:
Θα βραβευτούν οι τρεις (3) πρώτοι νικητές και τo πρώτο (1ο) κορίτσι κάθε τάξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στις δύο πρώτες θέσεις θα ισχύσουν και για τη βράβευση τα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τρίτη θέση θα βραβεύονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Διαιτησία – Ενστάσεις:

Ενστάσεις κατά απόφασης διαιτητή μπορούν να κατατεθούν έως και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά την ολοκλήρωση του γύρου. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή (3μελή) επιτροπή που θα ορίσει η Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Για να εκδικασθεί μια ένσταση καταβάλλεται στο Διευθυντή Αγώνων παράβολο 50€, το οποίο επιστρέφεται εάν δικαιωθεί η ένσταση, έστω και µερικώς.

Υγειονομική Κάλυψη – Πρώτες Βοήθειες:
Με µέριµνα της Οργανωτικής Επιτροπής θα υπάρχει γιατρός στο χώρο των αγώνων.
 
Διάφορα:
Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και της FIDE, καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρμόδιοι να αποφασίσουν είναι ο Διευθυντής των Αγώνων για οργανωτικά θέματα και ο Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα. Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα Δημοτικών Σχολείων
της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Σταμάτα, Σάββατο 13 Μαρτίου, ώρα 10.00

Χώρος αγώνων:
Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου, Λεωφόρος Δροσιάς-Σταμάτας 25Α, Σταμάτα.

Δικαίωμα συμμετοχής:
Έχουν τα Δημοτικά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, με μια (1) ή δύο (2) ομάδες.

Διοργανωτές: Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου, Σκακιστική Άνοιξη, Ε.Σ.Σ.Ν.Α..

Οργανωτική Επιτροπή: Ν. Μαυρόματος (Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου), Θ. Ανδρομέδας (Α.Σ. «Πρόοδος» Νέου Βουτζά Ραφήνας), Β. Ανδρώνης (Σ.Α.Σ. Κορωπίου), Γ. Γκέρτσος (Ε.Ο.Σ. Αχαρνών), Χρ. Λώλος (Ε.Σ. Νέας Μάκρης), Δ. Σιαμίδης (Α.Σ. Λαυρίου), Χρ. Γκορίτσας (Σκακιστική Άνοιξη), Ιωάν. Παντελίδης (Σκακιστική Άνοιξη).

Πρόγραμμα Αγώνων:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010.
Ώρα προσέλευσης και δηλώσεις συμμετοχής από 09.00 μέχρι 10.00.

Όσοι προσέλθουν μετά τις 10.00 θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.


Προκρίσεις στην Τελική Φάση:
Προκρίνεται στη Τελική Φάση του Ομαδικού Σχολικού Πρωταθλήματος Αττικής 2010 το 40% των σχολείων που θα αγωνιστούν (τουλάχιστον 3 σχολεία).

Διευθυντής αγώνων: Κ. Σκαπέρδας (Σκακιστική Άνοιξη).

Επικεφαλής Διαιτητής: Σ. Λογοθέτης Σωτήρης (Σκακιστική Άνοιξη), Διεθνής Διαιτητής.

 

Συνθέσεις των Ομάδων:

Οι συνθέσεις των ομάδων θα είναι τετραμελείς (4μελείς), ανεξαρτήτως τάξης.
Στις τρεις (3) πρώτες σκακιέρες μπορούν να αγωνίζονται αγόρια ή κορίτσια, στην τέταρτη (4η) σκακιέρα πρέπει να αγωνίζεται υποχρεωτικά κορίτσι.
Οι ομάδες πριν την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους, αποτελούμενη από 4 βασικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. Η σειρά των σκακιερών στη βασική σύνθεση δεν αλλάζει και ισχύει για όλο το πρωτάθλημα.
Κάθε σχολική ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει πριν την έναρξη των αγώνων στον Επικεφαλής Διαιτητή βεβαίωση του σχολείου ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Σύστημα Αγώνων:

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με Ελβετικό Σύστημα 5 γύρων.

 

Κανονισμοί Αγώνων:

Θα ισχύσουν οι Κανονισµοί της Ε.Σ.Ο. και της FIDE. Επισημαίνεται ότι για κάθε κενή σκακιέρα αφαιρείται μισός (0,5) βαθμός.

 

Χρόνος Σκέψης:

Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα. Θα χρησιμοποιηθούν σκακιστικά χρονόμετρα.

 

Κριτήρια Άρσης Ισοβαθμίας:

Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια άρσης ισοβαθμίας κατά σειρά:
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (βαθμοί, πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους),
(β). Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες,
(γ). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στην 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ..

 

Βραβεύσεις – Έπαθλα:

Οι τρεις (3) πρώτες ομάδες θα βραβευτούν με Κύπελλα. Οι παίκτες των τριών (3) πρώτων ομάδων θα βραβευτούν με μετάλλια.

 

Διαιτησία – Ενστάσεις:

Ενστάσεις κατά απόφασης διαιτητή μπορούν να κατατεθούν έως και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά την ολοκλήρωση του γύρου. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή (3μελή) επιτροπή που θα ορίσει η Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Για να εκδικασθεί μια ένσταση καταβάλλεται στο Διευθυντή Αγώνων παράβολο 50€, το οποίο επιστρέφεται εάν δικαιωθεί η ένσταση, έστω και µερικώς.

 

Υγειονομική Κάλυψη – Πρώτες Βοήθειες:

Με µέριµνα της Οργανωτικής Επιτροπής θα υπάρχει γιατρός στο χώρο των αγώνων.

 

Διάφορα:

Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ή από τους Κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και της FIDE, καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρµόδιοι να αποφασίσουν είναι ο Διευθυντής Αγώνων για οργανωτικά θέματα και ο Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: