Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣΣΝΑ στις 2 Νοεμβρίου / ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Για το σκάκι στην Αττική

Υπηρετούμε επί σειρά ετών το αττικό σκάκι ως δραστήριοι παράγοντες σωματείων, ενεργοί σκακιστές, αξιόπιστοι διοργανωτές και έμπειροι διαιτητές.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τη διοικητική, οργανωτική και αγωνιστική αναβάθμιση του σκακιού στην Αττική.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθούν λειτουργικές λύσεις στα σημερινά προβλήματα και να υλοποιηθούν στρατηγικές αποφάσεις, οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον του αττικού σκακιού σε μέσο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Επιτύχαμε

>Την υλοποίηση του Αγωνιστικού Προγράμματος σύμφωνα με το σχεδιασμό. Την εύρυθμη διεξαγωγή και την έγκαιρη αξιολόγησή όλων των διοργανώσεων. Την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση με όλα τα στοιχεία (φύλλα αγώνων κ.λπ.).

>Την αναβάθμιση των Νεανικών και Σχολικών Πρωταθλημάτων, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από πρωτοφανή μαζικότητα και ελάχιστο οικονομικό κόστος για την Ένωση.

>Την ενημέρωση των σωματείων με το «Δελτίο Ενημέρωσης».

> Την αξιοποίηση της τεχνολογίας με τη λειτουργία του fax και του e-mail της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..

>Τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των διαιτητών, οι οποίοι υποστηρίζουν καθοριστικά την αγωνιστική δραστηριότητα στην Αττική.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ:

Να διοικούμε την Ένωση με αξιοκρατία, χωρίς εξαρτήσεις από προσωπικά και σωματειακά συμφέροντα, χωρίς αλαζονεία και αποκλεισμούς.

Να συνεργαζόμαστε αρμονικά ως εκπρόσωποι της μεγαλύτερης Ένωσης με την Ε.Σ.Ο. στο πλαίσιο της αποστολής μας, η οποία είναι η διασφάλιση της οικονομικής και αγωνιστικής βιωσιμότητας των σωματείων της Αττικής. Να διεκδικήσουμε από την Ε.Σ.Ο. χρηματοδότηση ανάλογη του πλήθους των σωματείων και των αθλητών και του μεγέθους της αγωνιστικής δραστηριότητας της Ένωσης. Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. να πληροφορείται το χρόνο της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο., να λαμβάνει αντίγραφο της ημερήσιας διάταξής του, να συνεδριάζει νωρίτερα και να τοποθετείται επί των θεμάτων ενδιαφέροντος Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., τα οποία είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο., να μεταφέρουν και να υποστηρίζουν στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο. τη θέση της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..

Να αναζητούμε τεκμηριωμένα και συστηματικά τρόπους για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Ένωσης από την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιώτες. Να συγκροτήσουμε τριμελή Επιτροπή Δημόσιων Σχέσεων, η οποία θα αποτελείται από πρόσωπα κύρους, εντός και εκτός του σκακιστικού κόσμου, και θα πραγματοποιεί τις απαραίτητες επαφές και διαπραγματεύσεις με τους δυνητικούς χρηματοδότες.

Να αξιοποιήσουμε τους Αθλητικούς Οργανισμούς των Δήμων της Αττικής, για τη συνδιοργάνωση σκακιστικών εκδηλώσεων, αλλά και την εισαγωγή του σκακιού στα σχολεία.

Να συγκροτήσουμε ολιγομελείς επιτροπές, των οποίων τη λειτουργία θα ελέγχει το ΔΣ και οι εισηγήσεις τους θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα.

Να αξιοποιήσουμε τις Περιφερειακές Επιτροπές για τη διεξαγωγή αναπτυξιακών διοργανώσεων, αλλά και την εν γένει γόνιμη συνεργασία γειτονικών σωματείων.

Να διοργανώνουμε σε επίπεδο Περιφέρειας προπονητικά σεμινάρια, τα οποία θα πραγματεύονται γενικά αγωνιστικά θέματα, όπως η χρήση σκακιστικού λογισμικού, ο σωστός τρόπος μελέτης της θεωρίας των ανοιγμάτων και των παρτίδων των κορυφαίων παιχτών, η αποτελεσματική προετοιμασία για μια παρτίδα κ.λπ.. Η συμμετοχή στα παραπάνω σεμινάρια θα είναι δωρεάν.

Να διοργανώνουμε μία φορά κάθε χρόνο προπονητικό σεμινάριο για ανήλικους σκακιστές και σκακίστριες, στο οποίο θα διδάσκει κορυφαίος προπονητής εξειδικευμένος στον εντοπισμό και την ανάδειξη του σκακιστικού ταλέντου.

Να διοργανώνουμε μία φορά το χρόνο σεμινάριο κατάρτισης δασκάλων του σκακιού, το οποίο θα απευθύνεται σε όλους, όσοι διαθέτουν βασική σκακιστική παιδεία και θέλουν να βοηθήσουν την καθημερινή λειτουργία των σωματείων τους, αλλά δε διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις. Η συμμετοχή στο παραπάνω σεμινάριο θα είναι δωρεάν.

Να διοργανώνουμε μία φορά το χρόνο σεμινάριο μεταφοράς τεχνογνωσίας στους παράγοντες των σωματείων της Αττικής. Η συμμετοχή στο παραπάνω σεμινάριο θα είναι δωρεάν. Να οριστεί από το ΔΣ υπεύθυνος, ο οποίος θα παρέχει κάθε πληροφορία και στήριξη στα σωματεία.

Να διοργανώνουμε μία φορά το χρόνο παραγωγικό σεμινάριο νέων διαιτητών και επιμορφωτικά σεμινάρια διαιτητών Α΄ και Β΄ Κατηγορίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τη διδασκαλία της χρήσης των προγραμμάτων κληρώσεων. Η συμμετοχή στα παραπάνω σεμινάρια διαιτησίας θα είναι δωρεάν.

Να διεκδικήσουμε από την Ε.Σ.Ο. την αύξηση του κονδυλίου για τις αμοιβές των διαιτητών, ώστε να καλύπτονται όλες οι διοργανώσεις της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Να καταβάλλουμε στους διαιτητές τις αμοιβές τους, μόλις τα αποτελέσματα των διοργανώσεων υποβάλλονται προς αξιολόγηση.

Να καταγράψουμε με επιστημονικό τρόπο, συλλέγοντας και συστηματοποιώντας όλα τα σχετικά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, την υφιστάμενη κατάσταση, όσον αφορά το Σχολικό Σκάκι στην Αττική. Να συγκροτήσουμε Επιτροπή από προπονητές και εκπαιδευτικούς, η οποία θα εκπονήσει μελέτη σχετικά με την εισαγωγή και την οργάνωση της διδασκαλίας του σκακιού στα σχολεία της Αττικής και θα συντάξει εγχειρίδιο για τη διδασκαλία του, το οποίο θα περιλαμβάνει τους θεμελιώδεις κανόνες της παιδαγωγικής, της παιδικής και αθλητικής ψυχολογίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..

Να επανασχεδιάσουμε και να αναβαθμίσουμε την ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. σε εργαλείο επίσημης επικοινωνίας της Ένωσης με τα σωματεία – μέλη της, τα Μ.Μ.Ε. και τους δυνητικούς χρηματοδότες, και προβολής των δραστηριοτήτων της Ένωσης και των σωματείων της Αττικής. Να δημιουργήσουμε υποσελίδα αφιερωμένη ειδικά στο σχολικό σκάκι, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες χρήσιμες για δασκάλους σκακιού, εκπαιδευτικούς και γονείς και θα αντικατοπτρίζει τη σκακιστική δραστηριότητα στα σχολεία της Αττικής.

Να αναζητήσουμε τρόπους για τη συμμετοχή ανήλικων αλλοδαπών σκακιστών, μόνιμων κατοίκων Αττικής σε διασυλλογικές διοργανώσεις.

Να δημιουργήσουμε και να αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ιστορικό αρχείο της Ένωσης με βάση τα στοιχεία, τα οποία υπάρχουν στην Ε.Σ.Ο. και σε ιδιώτες.

Να προτείνουμε τη δημιουργία Διαπαραταξιακής Επιτροπής, η οποία θα εισηγηθεί την τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., όσον αφορά σε άρθρα, των οποίων ο εκσυγχρονισμός κρίνεται απαραίτητος.

Ζητάμε τη στήριξη και την ψήφο όλων σας. Κυρίως, όμως, ζητάμε την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του αττικού σκακιού: των σωματείων, των σκακιστών, των προπονητών και των γονέων.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποψήφιοι για το Δ.Σ.:

Λιμβέριος Αγγελάκης – Φυσιολάτρης Νίκαιας
Γιάννης Γαλάνης - Σκακιστική Επικοινωνία
Χρήστος Γκορίτσας – Σκακιστική Άνοιξη
Δημήτρης Κεφάλας – ΣΟ Κορυδαλλού
Πέτρος Κολυβάς – Πανελλήνιος ΓΣ
Μαρία Μουρτζούνη – ΔΗΚΕΠ Άνω Λιοσίων
Δημήτρης Παπαδημητρίου – ΦΟΝ Ηρακλείου
Αντώνης Παυλής – Δίας Πετρούπολης
Κωστής Σκαπέρδας – Σκακιστική Άνοιξη
Γιάννης Σπυρακόπουλος – ΣΟ Αιγάλεω
Χρήστος Στούμπος – Πανιώνιος ΓΣΣ

Υποψήφιοι για την Ε.Ε.:

Βαγγέλης Κακλαμάνος – ΑΟ Αετός Αθηνών
Δημήτρης Λιάσκος – ΣΜΣ Ελευσίνας
Γιάννης Τόλιας – ΦΟΝ Ηρακλείου

Σχετικά Links

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣΣΝΑ - ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ,ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΘΕΣΕΙΣ Α.Σ. ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ WORD

1 σχόλιο:

Skakistiki Anixi είπε...

Η εφορευτική επιτροπή επικύρωσε την ακόλουθη σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Ανανεωτική Συνεργασία(38ψήφοι- 7 έδρες) Αγγελάκης , Γαλάνης , Γκορίτσας , Κεφάλας , Κολυβάς , Σκαπέρδας , Σπυρακόπουλος

ΝΣΚ(13 ψήφοι 2έδρες) Βαζελάκης , Σερετάκη

ΑΣΠ(10 ψήφοι 2έδρες) Κουκίδης , Σκυριανόγλου